Functiemanager
Welkom bij de 4.0 versie van de Functiemanager.

Dit is de nieuwste versie van de functiemanager: Versie 4.0, 9e update 1 januari 2024.

Deze update bevat extra voorzieningen voor het inrichten, bewerken en afdrukken van functies en functiefamilies.De functiemanager is uitgebreid met directe bewerking van gegevens en een centrale prullenmand voor alle tekstmutaties.

De functiemanager helpt bij het inrichten en op orde houden van organisaties, de functies, de functiebeschrijvingen, de functiewaarderingen, de competentieprofielen en de vacatureteksten.

aanmeldingInformatie
bedrijf
naam
toegangscode
aanmelden