Functiemanager
Welkom bij de 4.0 versie van de Functiemanager.

Dit is de nieuwste versie van de functiemanager: Versie 4.0, 8e update 22 september 2022.

Deze update bevat extra voorzieningen voor het inrichten, bewerken en afdrukken van functiefamilies.

De functiemanager helpt bij het inrichten en op orde houden van organisaties, de functies, de functiebeschrijvingen, de functiewaarderingen, de competentieprofielen en de vacatureteksten.

aanmeldingInformatie
bedrijf
naam
toegangscode
aanmelden