Functiemanager
Welkom bij de 4.0 versie van de Functiemanager.

Dit is de nieuwste versie van de functiemanager: Versie 4.0, 3e update 17 februari 2021.

Deze versie bouwt voort op de voorgaande versie met behoud van de database. De functionaliteit is ongewijzigd.

De functiemanager helpt bij het inrichten en op orde houden van organisaties, de functies, de functiebeschrijvingen, de functiewaarderingen, de competentieprofielen en de vacatureteksten.

aanmeldingInformatie
bedrijf
naam
toegangscode
aanmelden