Functiemanager
Welkom bij de 4.0 versie van de Functiemanager.

Dit is de nieuwste versie van de functiemanager: Versie 4.0, december 2020.

Deze versie bouwt voort op eerder versie met behoud van de database. De functionaliteit is ongewijzigd.

De functiemanager helpt bij het inrichten en op orde houden van organisaties, de functies, de functiebeschrijvingen, de functiewaarderingen, de competentieprofielen en de vacatureteksten.

aanmeldingInformatie
bedrijf
naam
toegangscode
aanmelden