Welkom bij de Functiebank

De Functiebank biedt gratis resultaatgerichte functiebeschrijvingen en functiewaarderingen op maat voor Gemeenten, de Zorg en de Financiële Sector. De gewaardeerde functiebeschrijvingen vormen de basis voor het inrichten van uw organisatiestructuur, voor resultaatgericht en klantgericht werken, voor het besturen van medewerkersprestaties en voor het waarborgen van evenwichtige beloningsverhoudingen.

Kies één van de sectoren hieronder om naar de Functiebank te gaan.


Gemeenten

Meer dan 100 gewaardeerde functiebeschrijvingen waarmee de resultaatgerichtheid van uw gemeente verder wordt versterkt. Effecten zijn o.a.: een bredere oriëntatie op betekenis voor klanten en een flexibele organisatiestructuur die meebeweegt met politieke ontwikkelingen.

Zorg

Betekenis voor cliënten in de zorg staat centraal in het concept 'Cliëntgericht Werken'. Met deze set aan functiebeschrijvingen en -waarderingen legt u hiervoor de basis. Zorg zal weer draaien om de relatie tussen zorgmedewerker en cliënt waarin de ruimte bestaat om vanuit vakmanschap in te spelen op de cliëntbehoeften.

Financieel

Functiebeschrijvingen waarin de verdeling van verantwoordelijkheden transparant is gemaakt en gewaardeerd. Een uitermate geschikte basis voor het (opnieuw) nemen van verantwoordelijkheid en het belonen van betekenis voor klanten.