Eprom organisatie adviseurs

Eprom werkt vanuit de visie dat organisaties succesvoller kunnen worden door het verbeteren van individuele arbeidsprestaties.

Eprom doet dit vanuit de volgende kernkwaliteiten:

  1. een adviesstijl waardoor organisaties en individuele mensen zelfstandiger kunnen werken;
  2. een bedrijfskundige benadering van veranderingsprocessen waardoor duurzamen oplossingen ontstaan;
  3. een klantgerichte manier van werken waardoor gewaardeerde resultaten ontstaan;
  4. een vakdeskundige en theoretische gefundeerde aanpak waardoor enthousiasme, draagvlak en acceptatie ontstaan.

Meer informatie over Eprom vindt u op www.eprom.nl.

Eprom
Functiebank.nl is een initiatief van Eprom organisatie adviseurs.

De Functiebank biedt u gratis een set resultaatgerichte functiebeschrijvingen en functiewaarderingen. Het doel van de Functiebank is om u te helpen bij het inrichten van uw organisatie en bij het vaststellen van evenwichtige beloningsverhoudingen. Lees verder »

Eprom Internet Functiemanager

Alle functiebeschrijvingen op functiebank.nl zijn opgesteld met behulp van de Eprom Functiemanager. Lees verder »