Moval levert eenvoudige web-based intrumenten voor het
resultaatgericht structureren en besturen van organisaties en
het positioneren en ontwikkelen van mensen.
Met de functiemanager regel je helderheid over de verantwoordelijkheidsverdeling, samenwerking en vakmanschap. Dit is doorslaggevend voor de focus, de beloning en de werkprestaties van mensen in organisaties. De belangrijkste voordelen zijn:
 • Minder bureaucratie door eigen verantwoordelijkheid te zien als basis van florerend vakmanschap en klantgerichtheid.
 • Geen tijdverlies meer door organisatorische en bestuurlijke onduidelijkheid.
 • Directe beschikbaarheid van functie-/rolbeschrijvingen, functiewaarderingen, competentieprofielen en vacatureteksten voor medewerkers en bedrijfsleiding.
 • Degelijke informatie voor objectiviteit en gelijke behandeling voor alle belanghebbenden (medewerkers, management, medezeggenschap, adviseurs).
 • De functiemanager werkt met alle functiewaarderingssystemen, functiebeschrijvingsmodellen en competentiemodellen.
Regie voor medewerkers en management op verantwoordelijkheden, werkprestaties en de ontwikkeling van vakmanschap. De resultaatmanager structureert, stimuleert en ondersteunt dit. Directe voordelen zijn:
 • Organisatiestructuur gebouwd op de verdeling van individuele verantwoordelijkheid.
 • Medewerkers nemen initiatief bij prestatieafspraken.
 • Prestatieafspraken worden verbonden met de kernwaarden en strategie van de organisatie.
 • Medewerkers kiezen ontwikkelingsafspraken.
 • Belonen kan je vanuit functiewaardering verbinden met feitelijke prestaties.
 • Inzicht in alle prestatie-afspraken en de realisatie daarvan binnen de organisatie.
 • Informatie en analyse van aard en haalbaarheid van resultaatafspraken.
Laagdrempelig: Jaarabonnement, direct beschikbaar en geen invoeringskosten